Istria Terra Magica neovisan je i neprofitni news blog koji se bavi temama zanimljivim čitateljima. Osim vlastite produkcije vijesti koje su koncentrirane na regionalne teme Istre i najvažnije događaje u zemlji i svijetu koristimo i vijesti i priče ostalih internet portala i blogova.

Sve objave na blogu, kao i slike, sadržavaju izvornu adresu internet stranice sa koje su preuzete.

Ovaj blog ne polaže zasluge i vlasništvo za bilo koje tekstove i slike objavljene na ovim stranicama. Sva autorska prava pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.